Dùn miễn phí 14 ngày không giới hạn số người dùng và bắt đầu sử dụng bpm'online hoàn toàn miễn phí. Sau khi hoàn thành giai đoạn dùng thử miễn phí 14 ngày, người dùng có thể kéo dài đăng ký và tiếp tục làm việc trên dữ liệu và cài đặt của họ.

Thử nghiệm miễn phí 14 ngày

The demobase / sample data helps to better understand the system functionality and simulates a real work environment.
Vâng, tôi muốn nhận các thông tin marketing về sản phẩm bpm'online, dịch vụ, và sự kiện. Tôi có thể từ chối nhận tin sau này.