Giá

bpm'online studio

Nền tảng thông minh để quản lý quy trình nghiệp vụ

Hệ thống có sẵn cả hai
phương thức triển khai
- Cloud và tại chỗ

$2533 AU$

người dùng/tháng*

Công nghệ đám mây/ tại chỗ

Mua ngay

Tìm hiểu thêm về các tính năng của bpm’ online studio

Thêm chi tiết về các tính năng >
*Thông tin bổ sung
 
1.

Giải pháp cấp phép vĩnh viễn cho việc triển khai ngay tại trụ sở có sẵn theo yêu cầu cho khách hàng doanh nghiệp. Việc mua bản quyền vĩnh viễn đòi hỏi thanh toán một lần và tái ký gói hỗ trợ hằng năm. Vui lòng thảo luận với người quản lý tài khoản bpm’ online của bạn.

2.

Giá của bpm'online studio cho việc sử dụng phần mềm hàng tháng (bao gồm bảo trì kỹ thuật và cập nhật các phiên bản mới).

3.

Hệ thống có sẵn cả hai phương thức triển khai- Cloud và tại chỗ.

4.

Số lượng mua tối thiểu hàng năm cho mỗi khách hàng là 3.000 USD cho bất kỳ sản phẩm bpm'online hoặc giải pháp theo chiều dọc nào. Mua thêm tiện ích, trình kết nối, cũng như các dịch vụ hỗ trợ hoặc đào tạo không được tính là một phần của khối lượng mua tối thiểu.

5.

Giá niêm yết không bao gồm thuế phí (như VAT).

6.

Sản phẩm đòi hỏi ký hợp đồng hàng năm.

7.

Đăng ký hàng năm được tính theo thời gian 360 ngày lịch.

8.

Chi phí thực hiện bpm’ online studio được tính riêng.

9.

Đăng ký bpm’ online studio Cloud hàng tháng bao gồm các cập nhật, hỗ trợ kỹ thuật và 1GB kho lưu trữ. Chi phí cho 1 GB kho lưu trữ cộng thêm là $20 một năm.
Dịch vụ bổ sung trung tâm dữ liệu

Dịch vụ Chi phí
Kho dữ liệu
Khối lượng dữ liệu được lưu trong bpm’ online
Mỗi giấy phép đăng ký sẽ bao gồm dung lượng 1 Gb. Chi phí thêm 1 GB không gian lưu trữ là 20 USD /năm.
Sao lưu DB hàng tuần
khách hàng có thể tải tập tin về một cách độc lập qua ftp./td>
Giá là $ 800. Tính phí thêm cho không gian lưu trữ trên đĩa nếu vượt quá khối lượng trong thuê bao.
Sandbox
(bản sao trang web, được dùng để phát triển và thử nghiệm)
Khi mua hơn 20 tài khoản, một bản sao của trang web (sandbox) sẽ được cung cấp cho hai người dùng miễn phí. Khi mua dưới 20 người dùng, một bản sao của trang web (sandbox) được cung cấp theo bảng giá của sản phẩm đã chọn.
Phát triển tại chỗ
Kiểm tra và phát triển các bản cập nhật của hệ thống trên chính máy chủ của công ty.
Miễn phí 20 giấy phép khi mua trên 20 giấy phép.
Triển khai trên một máy chủ chuyên dụng
Khả năng triển khai hệ thống trên một máy chủ chuyên dụng, nơi không lưu trữ các hệ thống khác của các công ty. Nó cho phép cấu hình hệ thống linh hoạt hơn và tùy biến hơn.
Chi phí dịch vụ được tính riêng theo các nguồn lực yêu cầu.